Laatste nieuws in de zaak prof. Smalhout tegen Paul de Leeuw.

Zoals bekend behartigt ons kantoor de belangen van prof. dr. B. Smalhout in de zaak tegen Paul de Leeuw vanwege het beledigende en discriminerende optreden van deze laatste in zijn show Herberg de Leeuw. In verband met de vele vragen die ons hierover bereiken en het feit dat ook de NCRV over deze zaak persberichten verspreidt publiceren wij hier de tekst van de gelijkluidende brieven die door ons gericht zijn aan Paul de Leeuw, NCRV, Alfa Charlie en de heer Klop van 24 september jl. alsmede opvolgende correspondentie.

Voorts is in deze zaak aangifte gedaan van belediging en discriminatie.

Onze brief van 24 september jl. aan de NCRV. [81 kB]

Onze brief van 30 september jl. aan de NCRV. [87 kB]

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen