Social Media

Misbruik van uw (bedrijfs)naam op Linkedin, Facebook, hotmail/gmail, Twitter of blog

Wij zijn gespecialiseerd en het doen verwijderen van beledigende, lasterlijke of anderszins schadelijke uitingen van internet en bovendien in het opsporen en civielrechtelijk aanpakken van de daders. De laatste tijd worden wij opvallend veel benaderd door personen en bedrijven wiens naam door een derde misbruikt wordt op social media (met name Facebook, Linkedin of Twitter) of uit wiens naam e-mails verstuurd worden. Hier lijkt sprake te zijn van een trend. De dader maakt dan een account aan ten onrechte gebruikmakend van de naam van de cliënt en/of zijn bedrijf en verspreid dan vreemde, beledigende of lasterlijke informatie. Hierbij wordt soms de indruk gewekt dat onze cliënt de auteur is, hetgeen voor buitengewoon vervelende verwarring en schade kan zorgen, terwijl in andere gevallen duidelijk is dat de cliënt niet de auteur is en het gebruik van de naam kennelijk moet bijdragen aan het beledigende karakter van de uiting (´Ik kom nooit mijn afspraken na´).Het gebruik van andermans naam in dit soort uitingen is op zichzelf onrechtmatig (dus nog los van het eventuele onrechtmatige karakter van de inhoud van de uiting), zo blijkt onder meer uit jurisprudentie waar wij vele jaren geleden al een rol in hebben gespeeld.

Hoewel de daders er meestal aan denken bij de registratie van hun account valse informatie te verstrekken, zijn deze zich er veelal niet van bewust dat men toch digitale sporen achterlaat. Het lukt ons dan ook vrijwel altijd de aansprakelijke partij te achterhalen. Vervolgens kunnen wij dan schadevergoeding vorderen en bijvoorbeeld een verbod dit onrechtmatig handelen te herhalen, versterkt met een dwangsom.

Heel belangrijk is in het geval u van bovenbeschreven gedragingen het slachtoffer bent, eerst advies in te winnen omtrent de te volgen strategie alvorens u richting het medium actie onderneemt door bijvoorbeeld Linkedin of Facebook te verzoeken de gewraakte uiting te verwijderen. Zo moet bijvoorbeeld eerst het bewijs deugdelijk vastgelegd worden voordat de betreffende pagina wordt verwijderd. Het vastleggen van het bewijs dat de onrechtmatige uiting online heeft gestaan, kunt u overigens snel zelf regelen via www.bewijsonline.nl . In het geval van e-mail dient u de originele e-mail in uw inbox te bewaren.

Bent u slachtoffer van het gebruik van uw naam op internet of via e-mail? Neemt u gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken om dit aan te pakken.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen