Reprorecht uitgebreid in plaats van afgeschaft?

Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De Stichting Reprorecht met succes mogen bijstaan. Hierbij gaat het om ondernemers die geacht worden te betalen voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken die deze helemaal niet gemaakt hebben. De Stichting Reprorecht meent kennelijk dat (veelal kleine) ondernemers de hele dag niets beters te doen zouden hebben dan het kopiëren van boeken en tijdschriften. Deze absurde regeling, die tot veel frustratie bij ondernemers leidt, dient zo snel mogelijk te worden afgeschaft.

Volgens Webwereld is de Stichting Reprorecht echter voornemens om de regeling uit te breiden met een heffing op digitale kopieën. Het wordt steeds gekker. Was voor het in rekening brengen van een vergoeding voor (daadwerkelijk gemaakte!) hard copy kopieën ten minste nog een wettelijke basis, deze ontbreekt geheel voor wat betreft digitale kopieën. De wet spreekt van ‘reprografische verveelvoudiging’ waarmede een kopie van papier op papier bedoeld wordt.

What’s next, een vergoeding voor het voorlezen van een boek?

Zie hier voor meer over reprorecht.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen