Reprorecht uitgebreid in plaats van afgeschaft?

Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De Stichting Reprorecht met succes mogen bijstaan. Hierbij gaat het om ondernemers die geacht worden te betalen voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken die deze helemaal niet gemaakt hebben. De Stichting Reprorecht meent kennelijk dat…

Betaal niet klakkeloos ‘factuur’ van Stichting Reprorecht!

Wij krijgen de laatste tijd weer veel vragen over ‘facturen’ die de Stichting Reprorecht rondstuurt. Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De Stichting Reprorecht mogen bijstaan. Het bezwaar van onze cliënten tegen de door genoemde stichting gehanteerde methode is dat ondernemingen…

Reprorecht

Heeft u ook een ‘factuur’ of ‘berekening’ ontvangen van de Stichting Reprorecht? Betaalt u deze dan niet klakkeloos! Dit is in veel gevallen niet nodig. Gaat u hierop in, dan kan dit u jarenlang onnodig geld kosten! De Stichting Reprorecht is een door de minister van justitie aangewezen rechtspersoon die belast is met het innen…

Reprorecht

De Stichting Reprorecht enerzijds en VNO NCW en MKB-Nederland anderzijds hebben overeenstemming bereikt met betrekking tot een nieuwe regeling voor het innen van de reprorechtvergoedingen bij het bedrijfsleven. Anders dan betrokkenen suggereren is deze overeenkomst echter niet automatisch van toepassing op de rechtsverhouding tussen u en de Stichting Reprorecht. In de wet is geregeld dat…