Google

Ongewenste uitingen op internet via Google Search en Google Adwords

Zoals wellicht bekend is ons kantoor gespecialiseerd in het optreden tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals laster, smaad(schrift), schelden, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, inbreuken op intellectuele eigendom (auteursrecht (copyright), merkenrecht) of beledigingen.

Het is opvallend dat onze cliënten zich in het eerste gesprek vaak verrast en opgelucht tonen als blijkt dat tegen dit soort online publicaties veelal snel en effectief op te treden valt. De gedachte dat wanneer een uiting eenmaal op internet is gepubliceerd hieraan niets meer te doen zou zijn is kennelijk wijdverbreid. Ten onrechte, is onze ervaring. De mogelijkheden op te treden zijn zelfs sinds afgelopen dinsdag verruimd. Het Europese Hof bepaalde toen dat nu ook in het geval van rechtmatige uitingen die over een persoon handelen, Google gehouden kan zijn de zoekresultaten van Google’s zoekmachine hierop te filteren. Deze verplichting om verwijzingen naar publicaties over een persoon weg te laten uit de zoekresultaten (ook wel ‘het recht om te worden vergeten’ genoemd) kan bestaan indien het gaat om informatie die indruist tegen het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Dus zelfs als tegen het medium zelf niet opgetreden kan worden, kan derhalve in sommige gevallen alsnog effectief de ongewenste uiting vrijwel onvindbaar gemaakt worden door van Google (en/of (een) andere zoekmachine(s)) te vorderen dat de betreffende link niet meer vertoond wordt als men, bijvoorbeeld, op een bepaalde naam googelt.

Naast vragen over verwijzingen naar ongewenste online uitingen die verschijnen wanneer men op de eigen naam googelt, wordt ons vaak gevraagd of er opgetreden kan worden tegen uitingen die verschijnen wanneer men op de eigen bedrijfsnaam googelt. Zo treden wij veel op tegen onjuiste en schadelijke uitingen over bedrijven zoals posts op fora of sociale media.

Maar hoe zit het als uw concurrent uw merknaam gebruikt als adword (Google advertentie)?

Of hiertegen opgetreden kan worden, is sterk afhankelijk van hoe deze concurrent dit precies heeft aangepakt. Het is zeker niet in alle gevallen onrechtmatig. De grote lijn in de rechtspraak is dat de advertentie behorende bij de ingekochte zoekterm niet de indruk mag wekken dat er een (economische) band bestaat tussen de adverteerder en de merkhouder. Voorts mag de advertentie geen onduidelijkheid laten bestaan over de herkomst van de aan de man te brengen producten. Dus bijvoorbeeld in geval van verkoop van tweedehandsproducten mag de merknaam alleen gebruikt worden wanneer duidelijk blijkt dat de adverteerder de verkoper is en niet de merkhouder.

Voor beide hierboven behandelde gevallen van ongewenste zoekresultaten kan het van groot belang zijn goed vast te leggen op welk moment Google welke zoekresultaten liet zien na het invoeren van welke zoekwoorden. Dit kan eenvoudig via Bewijsonline.nl.

Bewijsonline heeft, naast de bekende en veelgebruikte functionaliteit van het vastleggen van inbreuk makende of lasterlijke webpagina’s (en zelfs filmpjes), een speciale functie om zoekresultaten onomstotelijk vast te leggen.

Het is slechts een kwestie van de URL van Google in te voeren die na het ingeven van een bepaalde zoekopdracht verschijnt. Dus wilt u bijvoorbeeld de zoekresultaten van de zoekwoorden ‘Hugo de Groot’ vastleggen, dan gaat dit als volgt:

bo1

En vervolgens verschijnt het screenshot van de zoekresultaten die met een klik waterdicht vastgelegd worden.

BO2

Voor meer informatie over de hierboven behandelde onderwerpen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen