MH17

Vliegramp MH17

De uitzending op het Radio 1 Journaal van 18 juli jl.** heeft een kettingreactie op gang gebracht en wij reageren voorshands hierbij algemeen.

Met diep leedwezen en ontzetting hebben wij kennis genomen van de vliegramp MH17.

Vanzelfsprekend is de eerste zorg nu om de nabestaanden, familie en vrienden van de omgekomen passagiers bij te staan. Het behartigen van de zakelijke belangen komt uitdrukkelijk pas op de tweede plaats. Echter is het wenselijk dat de nabestaanden een stem krijgen en hun standpunt onder woorden kunnen brengen. Het behartigen van hun belangen maakt daar deel van uit.

Er zijn vele vragen die ons gesteld worden, onder meer:

  • Moeten wij als nabestaanden op korte termijn reeds iets doen?
  • Worden de kosten van eventuele vliegreizen en dergelijke, die in verband met de vliegramp gemaakt moeten worden, vergoed?
  • Hoe verhoudt zich het aangeboden bedrag voor verschuldigde kosten tot de toe te kennen schadevergoeding?
  • Moeten we ter zake iets tekenen?
  • Welke vragen van aansprakelijkheid spelen hier gezien de eventuele betrokkenheid van de separatisten, Oekraïne, Rusland en (vanwege de nationaliteit) Nederland?
  • Moeten wij een standpunt naar aanleiding van de recente gang van zaken naar buiten brengen?

Deze punten dienen op korte termijn aan de orde gesteld te worden.

Bent u nabestaande? U kunt zich hier vrijblijvend aanmelden.

** Terugluisteren kan op http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-07-18/18:00, vanaf 42:17 min.

Meer over de vliegramp MH17 vindt u hier.

Lees hier meer over vliegrampen die wij behandeld hebben.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen