Afhandeling van de lopende schadeclaims MH17

Afhandeling van de lopende schadeclaims MH17

Wat de schadeclaims betreft, zijn er verschillende partijen die mogelijk aansprakelijk zijn: Malaysia Airways, KLM, de Staat der Nederlanden, Oekraïne en Rusland. Malaysia Airways heeft het voortouw genomen met het uitbetalen van voorschotten. Wij voeren onderhandelingen over de hoogte hiervan. Hierna komt in een later stadium de vergoeding van de totale schade ter sprake. Zowel…

Vliegramp MH17

Vliegramp MH17

De berging van wrakstukken op de rampplek van vlucht MH-17 in Oekraïne is ook vandaag weer hervat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de (Nederlandse) Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Met de (hulpdiensten van de) separatisten zijn hiertoe afspraken gemaakt door de OVSE. Volmaakt onduidelijk blijft waarom dit nu wel maar niet eerder kon gebeuren….

Vliegramp MH17

Vliegramp MH17

Op 10 oktober jl. richtten wij ons opnieuw tot de minister-president, mede naar aanleiding van de opmerking van minister Timmermans over het zuurstofmasker in de tv-uitzending van de rubriek Pauw op 8 oktober 2014. Op het aan de minister-president gerichte schrijven van 10 september jl. ontvingen wij slechts een nietszeggend antwoord van de Nationaal Coördinator…

Vliegramp MH17

Vliegramp MH17

Op 17 juli 2014 werd het toestel MH17 van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne neergeschoten waarbij alle inzittenden, waaronder 196 Nederlanders, omkwamen. Het verdriet van de nabestaanden is onbeschrijfelijk en deze vragen zich verbijsterd af hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Bij verwerking van het verdriet speelt – zoals de ervaring leert – de kennis van de…

Vliegramp MH17

Vliegramp MH17

Namens de Stichting ter Bevordering van de Belangen van de Nabestaanden van Vliegramp MH 17 (‘Stichting MH 17’, in oprichting) richtten wij 10 september jl. een schrijven aan minister-president Rutte. Hierin manen wij het kabinet tot meer voortvarendheid bij het onderzoeken van de toedracht van de ramp. Voorkomen dient te worden dat – net zoals…

Vliegramp MH17

Vliegramp MH17

De uitzending op het Radio 1 Journaal van 18 juli jl.** heeft een kettingreactie op gang gebracht en wij reageren voorshands hierbij algemeen. Met diep leedwezen en ontzetting hebben wij kennis genomen van de vliegramp MH17. Vanzelfsprekend is de eerste zorg nu om de nabestaanden, familie en vrienden van de omgekomen passagiers bij te staan….