MH17

Vliegramp MH17

Op 10 oktober jl. richtten wij ons opnieuw tot de minister-president, mede naar aanleiding van de opmerking van minister Timmermans over het zuurstofmasker in de tv-uitzending van de rubriek Pauw op 8 oktober 2014.

Op het aan de minister-president gerichte schrijven van 10 september jl. ontvingen wij slechts een nietszeggend antwoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zonder dat inhoudelijk op de door ons aangevoerde argumentatie werd ingegaan.

Nogmaals wijzen wij op de grote betekenis voor de nabestaanden van het onderzoek naar de vliegramp MH17. De ervaring bij dit soort rampen leert dat bij het verwerkingsproces van het onvoorstelbare leed van de nabestaanden het vaststellen van de toedracht van het gebeurde een bijdrage levert. Helaas moet geconstateerd worden dat voor de minister-president en de minister van buitenlandse zaken wat met de mond werd beleden niet werd uitgevoerd: met name wat nagelaten is, is de Oekraïne, de separatisten en Rusland een ultimatum stellen op de sommatie om de veiligheid van de Nederlandse en andere onderzoekers te garanderen. Weigert een der partijen, dan kan de Veiligheidsraad worden ingeschakeld om sancties op te leggen. Mede onder druk van de publiciteit op wereldschaal zou geen der betrokken partijen hiervoor voelen.

De lessen uit vorige rampen, onder meer bij de Bijlmervliegramp, worden niet getrokken. Door het aarzelende en afwachtende optreden van onze overheid worden ook nu weer de wildste veronderstellingen en complottheorieën gelanceerd. Deze gang van zaken zorgt door de voortdurende onzekerheid voor onnodig bijkomend leed voor de betrokken.

Hierbij komt dan ook nog eens dat minister Timmermans er tijdens de uitzending bij Pauw op 8 oktober 2014 voor koos om in plaats van nu eindelijk eens concrete maatregelen af te kondigen, als nieuw element naar voren te brengen dat er een slachtoffer met zuurstofmasker op gevonden was. Afgezien van het feit dat het onethisch is dat een minister in een tv-programma zoiets ter sprake brengt, voegt dit extra leed toe aan de nabestaanden die opgezadeld worden met vragen omtrent de laatste levensfase van hun dierbaren.

We hebben de Staat der Nederlanden verzocht hiervoor aansprakelijkheid te erkennen. Zie ook Reuters op 10 oktober, de Telegraaf van 10 oktober, Radio 1 op 13 oktober en Trouw van 16 oktober.

Bent u nabestaande? U kunt zich hier vrijblijvend aanmelden.

Meer over de vliegramp MH17 vindt u hier.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen