Ook claims namens werkgevers vliegramp Tripoli

Wij behandelen ook zaken van werkgevers, waarvoor wij nagaan of Afriqiyah Airways op grond van artikel 6:107a BW aansprakelijk is. Wanneer een werknemer als nabestaande arbeidsongeschikt raakt, is volgens Nederlands recht de werkgever gehouden om gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Werkgevers hebben op grond van artikel 6:107a BW een verhaalsrecht op de aansprakelijke partij voor dit (netto) doorbetaalde loon. Ook de kosten van reïntegratie vallen onder dit verhaalsrecht, maar niet de kosten van een vervangende arbeidskracht. Hierbij geldt dat de claim van de werkgever maximaal het bedrag bedraagt dat de aansprakelijke aan de werknemer zou hebben moeten betalen als de werkgever niet verplicht zou zijn om het loon door te betalen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen