Seksueel misbruik door R.K. kerk

Slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke of andere geestelijken kunnen zich bij ons melden om een schadeclaim in te dienen.

Op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is de Kerk c.q. het klooster of andere kerkelijke instelling aansprakelijk voor de aangerichte schade. Zo nodig kunnen daarnaast ook de betrokken functionarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

De schade omvat zowel materiële als immateriële schade. Bij de eerste kan men denken aan gemaakte kosten en inkomensverlies, bij de immateriële schade aan vergoeding voor het ondergane leed en gederfde levensvreugde.

Wij hebben als advocaat 40 jaar ervaring met het behandelen van dergelijke claims. Wij werken nauw samen met prof. dr. B. Smalhout, die als medisch adviseur verbonden is aan ons kantoor.

Anders dan gedacht wordt speelt de limiet van Aegon (één miljoen euro) geen rol, aangezien de daders onbeperkt aansprakelijk zijn.

Zie verder hier.

Hier kunt u zich aanmelden, waarna wij contact met u opnemen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen