Tussenpersonen René van den Berg mogelijk vervolgd

Ook het OM heeft nu “helpers en profiteurs” in het vizier. Deze zouden de (inmiddels veroordeelde) René van den Berg hebben bijgestaan. Deze actie zou gedeeltelijk parallel kunnen lopen met die van ons, waarbij benadrukt moet worden dat een strafrechtelijke actie voor (terug)betaling, waar het tenslotte om gaat, op zichzelf geen betekenis heeft.

Wel kan ingevolge art. 161 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering eventueel verkregen bewijs in de strafprocedure worden gebruikt in de civiele procedures.

Overigens achten wij het nog maar zeer de vraag of “profiteurs” vervolgd zullen worden, aangezien dit bewijstechnisch gecompliceerd ligt.

Zoals bekend richten wij onze pijlen op Intervaluta/Intereffect en diens directie alsmede diens tussenpersonen/rayonhoofden.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen