Uitspraak legionella-zaak 14 december.

Op 3 november jl. vond in de legionella-zaak (aansprakelijkheid standhouders op West-Friese Flora) de voortzetting van het pleidooi plaats. De discussie spitste zich met name toe op de vraag of gedaagde, standhouder op de Flora, had behoren te weten dat het water van een whirlpool besmetting met legionellose zou kunnen veroorzaken. Namens enkele slachtoffers waarvoor wij in deze zaak optreden en een voorschot vorderen hebben we een groot aantal stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat gedaagde op de hoogte had behoren te zijn van het risico dat hij nam door het water niet tijdig te verversen en niet te chloreren. Het Hof heeft de uitspraak bepaald op 14 december of zoveel eerder als dit het Hof mogelijk is.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen