Vliegramp bij Tripoli

Naar wij uit Libië vernemen zal L.C.A.A. (Libische Luchtvaartautoriteit) uiterlijk voor 1 mei a.s. haar rapport presenteren met betrekking tot de vliegramp bij Tripoli. Wij vinden dit rijkelijk laat. Het is onbegrijpelijk dat er geen voorlopige conclusies bekend gemaakt zijn, zoals gebruikelijk bij dergelijke vliegrampen. Wel hebben de autoriteiten eerder laten weten dat het niet om een technisch mankement van de vliegramp zou gaan.

Veel cliënten vinden de informatievoorziening vanuit Libië volstrekt beneden de maat en wij behouden ons namens hen terzake alle rechten voor.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen