Aangifte inzake Baumgartner

Uit het Antilliaans Dagblad van 24 januari 2008

OM moet Taverne vervolgen Centrale Bank doet aangifte tegen omstreden zakenman

Door René Zwart

Willemstad – De op Curaçao wonende Nederlandse zakenman Joost Taverne hangt strafrechtelijke vervolging boven het hoofd.

De Centrale Bank heeft bij het Openbaar Ministerie in Willemstad aangifte gedaan tegen Taverne en diens trustkantoor Suffisant Trustees.

De BNA verdenkt de omstreden zakenman ervan te hebben gehandeld in strijd met de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (Ltba). De Bank stelt dat Taverne dit ‘opzettelijk’ heeft gedaan.

Overtreding van de bewuste verordening wordt in het Antilliaans strafrecht aangemerkt als een misdrijf waar een gevangenisstraf op staat.

Aanleiding voor het verzoek om strafrechtelijke vervolging is de zwendel met obligaties van het Baumgartner & Baumgartner Obligation Fund, een van de vele duistere Antilliaanse vennootschappen die Taverne er op nahoudt.

Nederlandse particulieren werden door Taverne c.s. aangezet om de overwaarde van hun woning om te zetten in obligaties. Hen werden riante rendementen in het vooruitzicht gesteld maar al snel bleek dat de ingelegde miljoenen spoorloos waren verdwenen.

Persofficier Vicento kon gisteren nog geen mededelingen doen over de verdere afhandeling van de aangifte door het OM.

Waar is het geld gebleven?

Advocaat: Beter laat dan nooit Gedupeerden Taverne willen weten waar geld is gebleven

Door René Zwart

Willemstad – De namens de gedupeerden optredende advocaat Bob van der Goen reageert op het nieuws dat de Centrale Bank het OM in Willemstad heeft verzocht zakenman Taverne strafrechtelijk te vervolgen: ,,Dit is een stap in de goede richting want hij en zijn compagnons mogen natuurlijk niet ongestraft blijven.”

,,Eigenlijk heeft het al veel te lang geduurd maar beter later dan nooit. Voor de gedupeerden is het vooral belangrijk te weten waar hun geld is gebleven. Ik hoop dat het onderzoek van het OM daar duidelijkheid in brengt”, aldus Van der Goen.

De advocaat behartigt de belangen van een grote groep particulieren die zich diep in de schulden hebben gestoken om obligaties te kopen van het op Curaçao gevestigde Baumgartner & Baumgartner Obligation Fund van Taverne. Die kan ook uit de hoek van de slachtoffers een aangifte verwachten.

Taverne zelf reageerde gistermiddag per e-mail als volgt: ,,Van een aangifte zoals u noemt is mij nog niets bekend. Ik heb dus ook geen enkel document c.q. de tekst van de aangifte gezien. Het lijkt me in dit stadium dan ook vrij moeilijk enig inhoudelijk commentaar hierop te geven.”

Taverne houdt kantoor bij zijn woning aan de Kaya Eduard Plaate/Garipitoweg 9. Hij is daar echter al tijden niet meer gesignaleerd. Tot vorig jaar was hij een graag geziene gast in de chiquere kringen op het eiland maar nadat deze krant een uitgebreid dossier publiceerde over zijn praktijken, vertoont hij zich nog zelden in het openbaar. Een medewerkster verklaarde Taverne over twee weken terug te verwachten op het eiland.

Ook in Nederland laat hij zich niet veel meer zien. Volgens de ‘Taverne-watchers’ houdt hij zich tegenwoordig vooral op in Duitsland waar hij samen met zijn al even omstreden maatje ‘Tricky Dicky’ Peschar aan een volgend ‘miljoenendeal’ werkt.

Overigens is Taverne zijn Curaçaose trustvergunning definitief kwijt. Vorig jaar mei haalde de Bank der Nederlandse Antillen een streep door de vergunning van diens trustkantoor Suffisant Trustees NV. Directe aanleiding voor de verwijdering uit het trustregister was ‘een negatief oordeel over de integriteit’ van de zakenman.

Taverne diende onmiddellijk een bezwaarschrift in maar dat werd ongegrond verklaard. Inmiddels heeft de zakenman de termijn waarbinnen hij bij de Lar-rechter in beroep had kunnen gaan tegen het besluit van de Centrale Bank laten verstrijken.

Daarmee is de intrekking van de vergunning van Suffisant Trustees onomkeerbaar geworden. ,,Het is Suffisant Trustees c.q. de heer Taverne thans verboden trustactiviteiten uit te oefenen aangezien het niet meer over een Trustvergunning beschikt”, aldus BNA-directeur Hasselmeyer.

De Bank heeft Taverne dan ook verzocht per direct zijn trustactiviteiten te staken. Volgens zijn slachtoffers die zijn gangen nauwlettend volgen, negeert de zakenman dat verzoek echter volledig.

Zijn kantoor staat nog steeds bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als een trustkantoor. Ook in het handelsregister duikt de naam van Taverne en/of Suffisant Trustees op als bestuurder van talloze (meestal zeer omstreden) vennootschappen.

,,Het feit dat Suffisant Trustees geen trust activiteiten meer mag uitvoeren, betekent niet dat de heer Taverne deze instelling moet opheffen en uitschrijven uit het handelsregister. De doelstellingen van Suffisant Trustees zoals verwoord in de statuten, zijn namelijk zodanig breed geformuleerd dat deze instelling allerlei andere activiteiten (behalve trust activiteiten) nog kan blijven uitvoeren”, aldus Hasselmeyer.

Taverne vormt met Peschar en (de eveneens op Curaçao wonende ‘zwendelkoning’) Robert J. Doorn een hecht trio van wie de namen in wisselende combinaties steeds weer opduiken in geruchtmakende kwesties met één grote gemene deler: Hun mede-investeerders blijven gedesillusioneerd en berooid achter.

In het geval van het Baumgartner-fonds gaat het om schrijnende gevallen omdat de waardeloze obligaties vooral werden aangeboden aan kleine spaarders. In het televisieprogramma In de knip van Omroep Max van afgelopen vrijdag riep een van Taverne’s slachtoffers mede-gedupeerden op zich te melden om gezamenlijk actie te ondernemen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen