Aangifte jegens stadsdeelvoorzitter (Centrum) Els Iping

Namens een groep ondernemers is aangifte gedaan jegens stadsdeelvoorzitter (Centrum) Els Iping wegens machtsmisbruik en het onrechtmatig binnentreden van woningen. Voorts wordt de stad Amsterdam alsmede Iping persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade die werd geleden als gevolg van het huisvestingsbeleid met betrekking tot de verhuur van appartementen.

Lees hieromtrent het artikel uit de Telegraaf van 28 december 2007.

Telegraaf 28 december 2007

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen