Hobbydierhouders klagen Belastingdienst aan

Namens de door hem vertegenwoordigde hobbydierhouders dient mr. Bob van der Goen bij de officier van justitie een klacht in tegen de Belastingdienst wegens deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 140 van het Wetboek van Strafrecht. Gebleken is namelijk dat de Belastingdienst in verband met het ruimen van het hobbypluimvee op illegale wijze asielzoekers heeft geregistreerd. Deze werden allen geregistreerd onder de fictieve naam F. Vogelpest met hetzelfde sofinumer, hetgeen ook nog valsheid in geschrifte oplevert. Deze klacht verschijnt binenkort op deze plaats.

De officier van justitie te Maastricht heeft inmiddels de ingediende klacht tegen de loco-burgemeester van Thorn die pauwen uit de boom schoot afgewezen, onder meer met als argument dat deze door de publiciteit al “gestraft” was. Naar aanleiding hiervan zal bij het Gerechtshof op grond van art. 12 van het Wetboek van Strafvordering een vordering worden ingediend om de officier te bevelen alsnog tot vervolging over te gaan. Deze vordering verschijnt binnenkort eveneens op deze plaats.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen