Update Lekker Leven-zaak

Naar wij vernamen van de officier van justitie heeft de heer Leroi hoger beroep ingesteld tegen zijn veroordeling in de strafzaak. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep dient (voor het Gerechtshof te Leeuwarden); naar verwachting zal dit geruime tijd op zich laten wachten gezien de agenda van het hof. Bovendien verkeert de heer Leroi op vrije voeten en gaan de zaken waarbij de verdachte in detentie verblijft voor.

Dit betekent dat de zaken waarin gevoegd is ook niet tegen Leroi ten uitvoer kunnen worden gelegd en hierover in hoger beroep opnieuw wordt beslist.

Voor degenen die een procedure voeren c.q. voor wie een procedure in voorbereiding is tegen een tussenpersoon kan hieraan worden toegevoegd dat het beroep geen effect heeft op de behandeling van deze zaken.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen