Update Lekker Leven-zaak

Op 20 september jl. heeft de Rechtbank Groningen de heer Leroi veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar (waarvan één voorwaardelijk) voor het oplichten van beleggers, overtreding van de Wet toezicht effectenverkeer en witwassen. Daarnaast is Leroi veroordeeld om aan een aantal gedupeerden forse bedragen aan schadevergoeding te betalen. Het is overigens nog de vraag of Leroi verhaal biedt voor deze veroordeling. Tevens bestaat de mogelijkheid dat van dit vonnis hoger beroep wordt ingesteld.

Wij zullen de bij ons aangesloten gedupeerden afzonderlijk berichten over de gevolgen die dit vonnis voor hun vordering heeft. Om redenen van privacy van de betrokkenen treft u hierbij alvast een verkorte weergave van enkele belangrijke overwegingen uit het vonnis aan.

Verkorte weergave vonnis strafzaak Leroi

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen