Update René van den Berg-zaak

In ons eerdere verslag zijn wij ingegaan op de gronden van aansprakelijkheid van o.m. de rayonhoofden/tussenpersonen. Inmiddels hebben wij een aantal van dezen aansprakelijk gesteld. O.m. onder dreiging van kort geding zijn reeds de eerste betalingen verkregen ten behoeve van specifieke cliënten in het kader van een schikkingsovereenkomst. Aangezien wij thans dagvaardingen terzake ook de rayonhoofden voorbereiden, vernemen wij gaarne indien u nog geen informatie met betrekking tot de rayonhoofden/tussenpersonen waarmee u gehandeld heeft, heeft verstrekt c.q. over aanvullende informatie terzake beschikt.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen