Update René van den Berg-zaak

Zoals verwacht is in de strafzaak René van den Berg veroordeeld en wel tot een gevangenisstraf van vijf jaar onvoorwaardelijk.

De rechter acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting, bedrieglijke bankbreuk, overtreding van de Wet toezicht kredietwezen, witwassen en het medeplegen van valsheid in geschrifte.

Hoewel de gedupeerden hiermede hun geld niet terug hebben, kan uit het strafvonnis geput worden ten behoeve van het bewijs in de civiele procedures (geldvorderingen). Eens te meer blijkt dat het geld zal moeten komen van de door ons aan te spreken en juridisch gezien mede-aansprakelijk te achten (rechts-)personen, zoals wij eerder gesteld hebben. Wij gaan dus mede op basis van dit vonnis verder en u verneemt terzake nader van ons.

Binnenkort kunt u het strafvonnis via onze site raadplegen.

Ook relatief veel BN-ers waaronder uit de radio- en tv-wereld zijn het slachtoffer geworden van de praktijken van René van den Berg. Meestal willen deze dat niet bekend maken en uiteraard treden wij voor deze op strikt onder beroepsgeheim. Onder degenen die wij vertegenwoordigen heeft echter Rob Fruithof (“Waku Waku”) besloten wel in de openbaarheid
te treden:

Fruithof: De Gooi- en Eemlander dinsdag 15 augustus 2006 [479 kB]

Voor meer informatie over deze zaak kunt u onze nieuwspagina’s raadplegen.

Wilt u meer informatie?

Wij vernemen graag met welk juridisch vraagstuk we u kunnen helpen