Nieuws

Gratis scheidingscheck tijdens ‘Dag van de Scheiding’

27 augustus 2015

De laatste jaren is het onderwerp ‘echtscheiden” volop in het nieuws. En dat is niet voor niets, want één op de drie huwelijken strandt, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Het is onder meer daarom dat de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ heeft ingesteld om op … lees verder »

Dag van de scheiding 11 september 2015

17 juli 2015

Eén op de drie huwelijken strandt. Het is onder meer daarom dat de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ heeft ingesteld om op deze wijze de aandacht te vragen voor de grote maatschappelijke gevolgen van echtscheiding en derhalve de noodzaak van een goede begeleiding bij (echt)scheiding. Van der Goen … lees verder »

Green Horizon: ook in hoger beroep volgt veroordeling

14 juli 2015

Eerder berichtten wij dat vele honderden mensen in de periode 2004 tot 2007 voor duizenden euro’s geïnvesteerd hadden in Robiniahoutplantages van Green Horizon Sp.z.o.o. (hierna: ‘Green Horizon’) in Polen. Er werd bemiddeld door AWB Adviesgroep B.V. te Purmerend (hierna: “AWB Adviesgroep’) en gerenommeerde kredietverstrekkers waren bereid de ‘investeringen’ te financieren. Dit geld is echter in … lees verder »

Regeling DePuy heupprothesen

9 juli 2015

Wij hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt met een juridisch team uit Londen, Groot-Brittannië, met betrekking tot de heupprothesen van de producent DePuy, om een groot aantal schadevergoedingen te vorderen voor Nederlandse claims via Engelse rechtbanken. Tijdens deze procedures hebben wij consequent gepleit dat de ASR-heupimplantaten op een dusdanige wijze gebreken vertonen dat de Britse … lees verder »

IN MEMORIAM BOB SMALHOUT

2 juli 2015

Een weergaloos mens is overleden. Zo’n twintig jaar geleden vroeg een cliënte mij of ik in een medische zaak prof. Bob Smalhout als deskundige wilde inschakelen. Bob Smalhout? Dat was toch die professor in de anesthesiologie, die zo vaak in de publiciteit stond? Dat leek me geen geschikte keuze. Maar mijn cliënte drong aan: “Praat … lees verder »

Herberekening kinderalimentatie? Deel 3

20 april 2015

In de afgelopen periode heeft u herhaaldelijk een nieuwsbericht op onze website aangetroffen ter zake de voortdurende ontwikkelingen op het terrein van alimentatie. Zo hebben wij o.a. bericht over het verval van de kindregelingen en de fiscale aftrekbaarheid, het kindgebonden budget, de alleenstaande ouder kop en de gevolgen daarvan voor berekening van kinderalimentatie sinds 1 … lees verder »

Afhandeling van de lopende schadeclaims MH17

13 april 2015

Wat de schadeclaims betreft, zijn er verschillende partijen die mogelijk aansprakelijk zijn: Malaysia Airways, KLM, de Staat der Nederlanden, Oekraïne en Rusland. Malaysia Airways heeft het voortouw genomen met het uitbetalen van voorschotten. Wij voeren onderhandelingen over de hoogte hiervan. Hierna komt in een later stadium de vergoeding van de totale schade ter sprake. Zowel … lees verder »

Schade door stroomstoringen

27 maart 2015

Op 26 maart 2015 zijn grote delen van Noord-Holland en Flevoland getroffen door een stroomstoring. Zoals na elke stroomstoring krijgen wij vragen of er een mogelijkheid bestaat om de geleden schade vergoed te krijgen. Bij een onderbreking van het transport van stroom is de netbeheerder gehouden om een zogenoemde compensatievergoeding te betalen aan haar klanten. … lees verder »

Door de mazen van het mandarijnennetje

18 maart 2015

Onder deze titel verscheen in het laatste nummer van de uitgave ZIP, Zorg & Recht in de Praktijk, een artikel van de hand van Joël van der Goen van ons kantoor. Hierin behandelt deze de problematiek van de medische hulpmiddelen waarin ons kantoor gespecialiseerd is en waarover wij ook eerder berichtten. Medische hulpmiddelen, zoals heupprothesen … lees verder »

Nu ook een schaderegeling voor DES-kleinkinderen

16 maart 2015

Op 16 maart 2015 wordt in de media bekend gemaakt dat het DES Fonds op 17 maart 2015 een regeling opent voor de kinderen van DES-dochters, de zogenaamde DES-kleinkinderen. Deze nieuwe regeling is bedoeld voor personen met vroeggeboorteschade die verband kan houden met het gebruik tijdens de zwangerschap van DES-preparaten door hun grootmoeder. Een vroeggeboorte … lees verder »