ICT-recht

Leg onrechtmatige uiting eerst deugdelijk vast alvorens te sommeren te verwijderen

1 februari 2016

Onlangs is wederom een uitspraak gedaan die illustreert hoe essentieel het is om eerst een onrechtmatige uiting goed vast te leggen alvorens de websitebeheerder te sommeren de uiting te verwijderen. Gaat men in omgekeerde volgorde te werk dan bestaat de gerede kans dat de websitehouder de uiting inderdaad verwijdert en dat daarmede het bewijs niet … lees verder »

Handel in tweedehands software, mag dat?

18 december 2014

Regelmatig krijgen wij vragen over tweedehands software. Bijvoorbeeld van organisaties die softwarelicenties over hebben en deze graag zouden willen verhandelen. Beknopt en versimpeld uitgelegd zit dit als volgt. De maker van software wordt beschermd door het auteursrecht, net zoals de schrijver van een boek. Echter, na de eerste verkoop in de EU geldt de zogenaamde … lees verder »

Abusemeldingen: internetdienstverleners in de knel tussen klant en klager?

11 december 2014

Anders dan vaak gedacht wordt, kan een internetdienstverlener bij een klacht m.b.t. inbreuk NIET wachten op een gerechtelijke uitspraak, maar dient deze prompt actie te ondernemen. Bij afwachten of naar de klant verwijzen bestaat een groot risico op hoge proceskosten en het moeten betalen van hoge bedragen aan schadevergoeding. Iedere ondernemer die op internet actief … lees verder »

Ongewenste uitingen op internet via Google Search en Google Adwords

15 mei 2014

Zoals wellicht bekend is ons kantoor gespecialiseerd in het optreden tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals laster, smaad(schrift), schelden, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, inbreuken op intellectuele eigendom (auteursrecht (copyright), merkenrecht) of beledigingen. Het is opvallend dat onze cliënten zich in het eerste gesprek vaak verrast en opgelucht tonen als blijkt dat … lees verder »

Lasteraar en bedreiger via Facebook

4 maart 2014

Het televisieprogramma Hart van Nederland besteedde gisteren aandacht aan de zogenaamde ‘Facebookterrorist’. Joël van der Goen van ons kantoor werd hierover geïnterviewd. Het beledigen, belasteren en bedreigen via internet en social media in het bijzonder lijkt een steeds grotere vlucht te nemen. Gelukkig is hier in de meeste gevallen effectief tegen op te treden. Zie … lees verder »

Hof Arnhem: op grond van schermafbeelding niet vast te stellen of URL toegang gaf tot website

16 april 2013

Bepaalde Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch al eerder dat het in een (inbreuk)procedure louter overleggen van een schermafbeelding (print screen, screen shot) geen bewijskracht heeft, het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs in een executiegeschil dat ‘op grond van de schermafbeelding niet is vast te stellen of de getoonde URL daadwerkelijk toegang gaf tot de website van (…), … lees verder »

Schelden via social media: mag dat?

11 maart 2013

Iedereen voelt wel aan dat het verspreiden van smaad of laster via een website in principe niet door de beugel kan. Wij zijn dan ook dagelijks bezig met het (doen) verwijderen hiervan en het aanspreken van de daders. Bij smaad en laster gaat het er om dat ruchtbaarheid gegeven wordt aan beschuldigingen van kwalijke zaken … lees verder »

Misbruik van uw (bedrijfs)naam op Linkedin, Facebook, hotmail/gmail, Twitter of blog

18 januari 2013

Wij zijn gespecialiseerd en het doen verwijderen van beledigende, lasterlijke of anderszins schadelijke uitingen van internet en bovendien in het opsporen en civielrechtelijk aanpakken van de daders. De laatste tijd worden wij opvallend veel benaderd door personen en bedrijven wiens naam door een derde misbruikt wordt op social media (met name Facebook, Linkedin of Twitter) … lees verder »

Bouwzaken en ICT-zaken: versterk tijdig uw positie.

12 november 2012

Ons kantoor behandelt al ruim 40 jaar zaken op het gebied van het bouwrecht en, met name de laatste 15 jaar, zaken op het gebied van het ict-recht. Op het eerste gezicht lijken dit totaal verschillende soorten zaken, maar de problemen die onze cliënten op deze respectievelijke rechtsgebieden ondervinden vertonen opmerkelijke overeenkomsten. In dit soort … lees verder »

Screenshots onvoldoende bewijs dat uiting op internet gepubliceerd is

14 september 2012

Zoals wij eerder berichtten is het zaak om in het geval van onrechtmatige uitingen op internet (bijvoorbeeld merk- of auteursrechtinbreuk, onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via een website of weblog, Twitter of Facebook) allereerst deugdelijk het bewijs vast te leggen. Louter een screenshot heeft onvoldoende bewijskracht. Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch heeft dit inmiddels met zoveel … lees verder »