Bewijsonline

Leg onrechtmatige uiting eerst deugdelijk vast alvorens te sommeren te verwijderen

1 februari 2016

Onlangs is wederom een uitspraak gedaan die illustreert hoe essentieel het is om eerst een onrechtmatige uiting goed vast te leggen alvorens de websitebeheerder te sommeren de uiting te verwijderen. Gaat men in omgekeerde volgorde te werk dan bestaat de gerede kans dat de websitehouder de uiting inderdaad verwijdert en dat daarmede het bewijs niet … lees verder »

Ongewenste uitingen op internet via Google Search en Google Adwords

15 mei 2014

Zoals wellicht bekend is ons kantoor gespecialiseerd in het optreden tegen alle vormen van onrechtmatige uitingen via internet zoals laster, smaad(schrift), schelden, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, inbreuken op intellectuele eigendom (auteursrecht (copyright), merkenrecht) of beledigingen. Het is opvallend dat onze cliënten zich in het eerste gesprek vaak verrast en opgelucht tonen als blijkt dat … lees verder »

Hof Arnhem: op grond van schermafbeelding niet vast te stellen of URL toegang gaf tot website

16 april 2013

Bepaalde Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch al eerder dat het in een (inbreuk)procedure louter overleggen van een schermafbeelding (print screen, screen shot) geen bewijskracht heeft, het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs in een executiegeschil dat ‘op grond van de schermafbeelding niet is vast te stellen of de getoonde URL daadwerkelijk toegang gaf tot de website van (…), … lees verder »

Misbruik van uw (bedrijfs)naam op Linkedin, Facebook, hotmail/gmail, Twitter of blog

18 januari 2013

Wij zijn gespecialiseerd en het doen verwijderen van beledigende, lasterlijke of anderszins schadelijke uitingen van internet en bovendien in het opsporen en civielrechtelijk aanpakken van de daders. De laatste tijd worden wij opvallend veel benaderd door personen en bedrijven wiens naam door een derde misbruikt wordt op social media (met name Facebook, Linkedin of Twitter) … lees verder »

Screenshots onvoldoende bewijs dat uiting op internet gepubliceerd is

14 september 2012

Zoals wij eerder berichtten is het zaak om in het geval van onrechtmatige uitingen op internet (bijvoorbeeld merk- of auteursrechtinbreuk, onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via een website of weblog, Twitter of Facebook) allereerst deugdelijk het bewijs vast te leggen. Louter een screenshot heeft onvoldoende bewijskracht. Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch heeft dit inmiddels met zoveel … lees verder »

Bewijsonline V2.0

29 februari 2012

Wij berichtten eerder over de unieke dienst om online bewijs zeker te stellen: bewijsonline.nl. Hiermede is het mogelijk snel en eenvoudig bewijs vast te leggen van een (inbreukmakende) uiting op internet. Na het invoeren van de betreffende URL wordt een pdf met de gewenste screenshots gegenereerd die vervolgens door een gerechtsdeurwaarder wordt gewaarmerkt en voorzien … lees verder »

Optreden tegen smaad en laster via internet of e-mail

12 januari 2012

Wij voeren regelmatig procedures waarbij het gaat om (beweerdelijk) onjuiste, valse, beledigende of kwetsende uitlatingen via internet of e-mail. Hoewel dit soort uitingen veelal anoniem geschieden, is het vaak goed mogelijk hier tegen op te treden. Er zijn effectieve methoden om te achterhalen wie een uiting online heeft gezet op een website of een e-mail … lees verder »

Bewijsonline

25 maart 2011

Bewijsonline.nl, waarover we eerder berichtten, is nu ook opgenomen in het assortiment van Balieplus!

Bewijs vastleggen van een (inbreukmakende) uiting op internet

22 maart 2011

Sinds kort is de dienst ‘Bewijsonline.nl’ van start gegaan. Hiermede is het mogelijk snel en eenvoudig bewijs vast te leggen van een (inbreukmakende) uiting op internet. Na het invoeren van de betreffende URL wordt een pdf met de gewenste screenshots gegenereerd die vervolgens door een gerechtsdeurwaarder wordt gewaarmerkt en voorzien van een proces-verbaal van constatering. … lees verder »