Vliegramp Tripoli

Zoals wij eerder berichtten behartigen wij de belangen van enkele nabestaanden van de vliegramp in Tripoli, inmiddels precies 2 jaar geleden. Wij kunnen thans meedelen dat de claims naar tevredenheid van onze cliënten zijn afgewikkeld. Eerdere berichten over deze zaak vindt u hier.

Vliegramp Tripoli: ontheffing sancties Libië

In vervolg op ons onderstaande bericht van 30 augustus jl. met betrekking tot de uitbetalingsproblemen aan de nabestaanden van de vliegramp in Tripoli, kunnen wij nu laten weten dat onze actie richting de Staat der Nederlanden succes heeft gehad. Het verantwoordelijke ministerie heeft ons bericht dat de benodigde ontheffingen voor het verrichten van de betalingen…

Vliegramp Tripoli

Eerder berichtten wij dat Afriqiyah Airways, bij monde van haar advocaat in Nederland, heeft laten weten dat zij vanwege de door de internationale gemeenschap aan haar opgelegde sancties op dit moment geen schadevergoedingen zou kunnen uitkeren. Ook de (her)verzekeraars van Afriqiyah Airways zouden door de sancties zijn gebonden. Omdat, ondanks verzoeken daartoe, van Afriqiyah Airways…

Vliegramp bij Tripoli

Eerder berichtten wij dat de Libische autoriteiten zich in stilzwijgen hullen ten aanzien van de toedracht van de vliegramp op 12 mei 2010 en de voortgang van het onderzoek daarnaar. Nu is bekend geworden dat een van de Libische onderzoekers naar de vliegramp uit het onderzoeksteam is gestapt omdat de Libische autoriteiten het onderzoek zouden…

Vliegramp bij Tripoli

Naar wij uit Libië vernemen zal L.C.A.A. (Libische Luchtvaartautoriteit) uiterlijk voor 1 mei a.s. haar rapport presenteren met betrekking tot de vliegramp bij Tripoli. Wij vinden dit rijkelijk laat. Het is onbegrijpelijk dat er geen voorlopige conclusies bekend gemaakt zijn, zoals gebruikelijk bij dergelijke vliegrampen. Wel hebben de autoriteiten eerder laten weten dat het niet…

Nabestaanden woest op Tripoli

Van de Telegraaf website van 4 november 2010: Nabestaanden woest op Tripoli door Ronald Veerman AMSTERDAM – Een groep nabestaanden van de vliegramp in Tripoli is woedend op de Libische regering, die zich al een half jaar volledig in stilzwijgen hult over de toedracht van het verschrikkelijke ongeluk. „Vlak na de ramp zijn de familieleden…

Ook claims namens werkgevers vliegramp Tripoli

Wij behandelen ook zaken van werkgevers, waarvoor wij nagaan of Afriqiyah Airways op grond van artikel 6:107a BW aansprakelijk is. Wanneer een werknemer als nabestaande arbeidsongeschikt raakt, is volgens Nederlands recht de werkgever gehouden om gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Werkgevers hebben op grond van artikel 6:107a BW…

Vliegramp Tripoli

Uit de Telegraaf van 16 juli 2010 Claim naar Gadaffi namens nabestaanden vliegramp Advocaten gokken op miljoenenschikking door Ronald Veerman AMSTERDAM, vrijdag Nederlandse letselschade-experts binden juridisch de strijd aan met de Libische maatschappij Afriqiyah en eisen miljoenen euro’s schade voor de nabestaanden van de crash in Tripoli. Daarbij zullen, in de hoop op een forse…

Vliegramp in Tripoli

Wij treden op voor nabestaanden van de vliegramp in Tripoli op 12 mei 2010 waarbij Airbus A 330-200 op vlucht 8U77Y verongelukte en 70 Nederlanders het leven verloren. Wij bestuderen thans alle mogelijkheden en hebben onder meer contact met Libische collega’s hierover. Inmiddels vorderen wij voor betrokkenen voorschotten op de uiteindelijk vast te stellen schadeloosstelling….

Vliegramp in Tripoli

In verband met de vragen die aan de orde zijn met betrekking tot de gevolgen van de vliegramp in Tripoli die voor zover het zich thans laat aanzien aan 72 Nederlanders het leven heeft gekost, beperken wij ons voor zover het informatie via dit kanaal betreft voorlopig tot het volgende. Op zichzelf is het begrijpelijk…