Nieuws

Hof Arnhem: op grond van schermafbeelding niet vast te stellen of URL toegang gaf tot website

16 april 2013

Bepaalde Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch al eerder dat het in een (inbreuk)procedure louter overleggen van een schermafbeelding (print screen, screen shot) geen bewijskracht heeft, het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs in een executiegeschil dat ‘op grond van de schermafbeelding niet is vast te stellen of de getoonde URL daadwerkelijk toegang gaf tot de website van (…), … lees verder »

Green Horizon: procedure tegen kredietverstrekkers

12 april 2013

Eerder berichtten wij dat vele honderden mensen in de periode 2004 tot 2007 voor duizenden euro’s geïnvesteerd hadden in houtplantages van Green Horizon Sp.z.o.o. (hierna: ‘Green Horizon’) in Polen. Er werd bemiddeld door AWB Adviesgroep B.V. te Purmerend (hierna: “AWB Adviesgroep’) en gerenommeerde kredietverstrekkers waren bereid gebleken de investeringen te financieren. Deze investeringen zijn zoals … lees verder »

Bevel om terug te verhuizen van de Voorzieningenrechter

9 april 2013

Onlangs is opnieuw een rechterlijke beslissing gewezen die het belang van een goed voorbereide verhuizing van een (gescheiden) ouder met kinderen onderstreept: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda (12 februari 2013) heeft een gescheiden moeder bevolen binnen acht weken (terug) te verhuizen naar een woning gelegen binnen een straal van 20 kilometer van de echtelijke … lees verder »

Van der Goen huisadvocaat hondenrasverenigingen en hondenfokkers

26 maart 2013

Van der Goen is al tientallen jaren de huisadvocaat van verschillende Nederlandse hondenrasverenigingen. Regelmatig hebben wij rasverenigingen geadviseerd met betrekiing tot regelgeving van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (‘Raad van Beheer’) – de overkoepelende organisatie in Nederland die onder andere beslist over het al dan niet toekennen en uitgeven van kennelnamen … lees verder »

Massaclaim Heupprothesen

22 maart 2013

DePuy, maar ook overige producenten Regelmatig wordt bij ons geïnformeerd of onze massaclaim ook ziet op andere metaal-op-metaal heupprothesen dan die van de producent DePuy. Dit is zeker het geval. Ook metaal-op-metaal prothesen van andere producenten dan DePuy zijn naar onze mening (en die van deskundigen) ondeugdelijk. Hoewel DePuy een recall heeft gedaan van twee … lees verder »

Schelden via social media: mag dat?

11 maart 2013

Iedereen voelt wel aan dat het verspreiden van smaad of laster via een website in principe niet door de beugel kan. Wij zijn dan ook dagelijks bezig met het (doen) verwijderen hiervan en het aanspreken van de daders. Bij smaad en laster gaat het er om dat ruchtbaarheid gegeven wordt aan beschuldigingen van kwalijke zaken … lees verder »

Jury in LA: ´Depuy ASR XL is ondeugdelijk en DePuy was nalatig´.

10 maart 2013

Afgelopen vrijdag (8 maart 2013) heeft een jury in Los Angeles een metaal-op-metaal-heupprothese ondeugdelijk verklaard. Het ging hierbij om het type ASR XL van DePuy. De eiser kreeg een forse schadevergoeding toegewezen, omdat volgens de jury het letsel dat deze patiënt had opgelopen het gevolg was van de ondeugdelijkheid van de prothese en DePuy bovendien … lees verder »

Update Claims Heupprothesen

15 februari 2013

Hierbij opnieuw een algemene update. Over de ontwikkelingen in de individuele zaken worden onze clienten uiteraard separaat rechtstreeks bericht. Procedures van start Zoals eerder bericht ziet het er niet naar uit dat de verschillende producenten bereid zijn om zelfs maar over een acceptabele minnelijke regeling te praten. Gezien de geldende vervaltermijnen zal er derhalve geprocedeerd … lees verder »

Ongeoorloofde observatiemethoden bij alimentatiegerechtigde

4 februari 2013

De rechtbank Zutphen heeft onlangs een belangrijke uitspraak gewezen inzake ongeoorloofde observatiemethoden bij een onderzoek naar de vraag of een alimentatiegerechtigde al dan niet samenleeft in de zin van art. 1:160 BW. Het is van groot belang dat de methoden die worden gebruikt om vast te stellen of sprake is van een samenleving in de … lees verder »

Reprorecht uitgebreid in plaats van afgeschaft?

30 januari 2013

Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De Stichting Reprorecht met succes mogen bijstaan. Hierbij gaat het om ondernemers die geacht worden te betalen voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken die deze helemaal niet gemaakt hebben. De Stichting Reprorecht meent kennelijk dat … lees verder »