Nieuws

Jury in LA: ´Depuy ASR XL is ondeugdelijk en DePuy was nalatig´.

10 maart 2013

Afgelopen vrijdag (8 maart 2013) heeft een jury in Los Angeles een metaal-op-metaal-heupprothese ondeugdelijk verklaard. Het ging hierbij om het type ASR XL van DePuy. De eiser kreeg een forse schadevergoeding toegewezen, omdat volgens de jury het letsel dat deze patiënt had opgelopen het gevolg was van de ondeugdelijkheid van de prothese en DePuy bovendien … lees verder »

Update Claims Heupprothesen

15 februari 2013

Hierbij opnieuw een algemene update. Over de ontwikkelingen in de individuele zaken worden onze clienten uiteraard separaat rechtstreeks bericht. Procedures van start Zoals eerder bericht ziet het er niet naar uit dat de verschillende producenten bereid zijn om zelfs maar over een acceptabele minnelijke regeling te praten. Gezien de geldende vervaltermijnen zal er derhalve geprocedeerd … lees verder »

Ongeoorloofde observatiemethoden bij alimentatiegerechtigde

4 februari 2013

De rechtbank Zutphen heeft onlangs een belangrijke uitspraak gewezen inzake ongeoorloofde observatiemethoden bij een onderzoek naar de vraag of een alimentatiegerechtigde al dan niet samenleeft in de zin van art. 1:160 BW. Het is van groot belang dat de methoden die worden gebruikt om vast te stellen of sprake is van een samenleving in de … lees verder »

Reprorecht uitgebreid in plaats van afgeschaft?

30 januari 2013

Al sinds 2003 hebben wij vele cliënten die het niet eens waren met de ‘factuur’of ‘berekening’ die zij ontvingen van De Stichting Reprorecht met succes mogen bijstaan. Hierbij gaat het om ondernemers die geacht worden te betalen voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken die deze helemaal niet gemaakt hebben. De Stichting Reprorecht meent kennelijk dat … lees verder »

Misbruik van uw (bedrijfs)naam op Linkedin, Facebook, hotmail/gmail, Twitter of blog

18 januari 2013

Wij zijn gespecialiseerd en het doen verwijderen van beledigende, lasterlijke of anderszins schadelijke uitingen van internet en bovendien in het opsporen en civielrechtelijk aanpakken van de daders. De laatste tijd worden wij opvallend veel benaderd door personen en bedrijven wiens naam door een derde misbruikt wordt op social media (met name Facebook, Linkedin of Twitter) … lees verder »

Jong Talent

9 januari 2013

Van der Goen Advocaten ondersteunt het lokale verenigingsleven. Hieronder zien we onze Joost met ‘zijn’ team F2 van SO Soest en daaronder de E4.  

Het ouderschapsplan

8 januari 2013

Sinds maart 2009 dient een verzoek tot echtscheiding vergezeld te gaan van een ouderschapsplan. In dit plan dienen de afspraken te worden weergegeven die de ouders ten behoeve van hun minderjarige kinderen maken voor de situatie na echtscheiding. Inmiddels is een groot aantal modellen van een dergelijk plan in omloop. Niet ieder model voldoet echter … lees verder »

Claims Heupprothesen

27 december 2012

Hierbij opnieuw een algemene update. Over de ontwikkelingen in de individuele zaken worden onze clienten uiteraard separaat rechtstreeks bericht. In deze zaak schreven wij onlangs minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (´IGZ´) aan. U kunt de brieven hier lezen: igz.pdf [177 kB] Inmiddels hebben wij op korte termijn een afspraak met de IGZ om … lees verder »

Laatste tijd opvallend veel medische missers

7 december 2012

Vandaag melden diverse media dat in het Scheper Ziekenhuis te Emmen 14 patiënten met de Ziekte van Hodgkin (lymfeklierkanker) de afgelopen drie jaar een te hoge dosering chemotherapie hebben gekregen. De laatste tijd worden we opvallend vaak opgeschrikt door berichten in de media over medische missers. Denk aan de sluiting van de cardiologie-afdeling vorige maand … lees verder »

Veilige werkomgeving

3 december 2012

Een werkgever moet volgens de wet zorgen voor een veilige werkomgeving van de werknemer. Dit komt er op neer dat een werkgever díe maatregelen moet nemen, die redelijkerwijs mogelijk zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Voldoet de werkgever niet aan deze voorwaarden, dan is de werkgever … lees verder »